Komunikazioa > Azken berriak
Euskadiko EGABren azken berriak
Ikerketaren eta berrikuntzaren erronkak
I+G+b-aren adierazle nagusiei erreparatuz, beste urtebetez EAE Estatutako autonomia erkidego dinamikoenen eta berriztatzaileenen artean kokatuta dago, nahiz eta oraindik bide luzea izan arloan erreferentziazko herrialdeei harrapatzeko.   Ildo horri eutsiz, EAEn I+Gan ahalegina pixkana gorantz egiten joan da eta 2012. urtean %2,12ra iritsi da, hain zuzen ere, Estatuko batez bestekoaren (%1,3) gainetik. Dena den, helburu europarretik (%3) oraindik 0,88 puntura dago eta herrialde berriztatzaileenen ratioetatik urrun: Finlandia (%3,55), Sue...

I+ +G+b-aren adierazle nagusiak.
EUSTATen arabera, I+G jardueretan 2012. urtean egindako gastua 1.373 milioi eurokoa izan da, eta horrek aurreko urteko kopuruaren aldean %0,5eko hazkundea esan nahi du. Gastu hau BPGaren %2,12 da. Horrela, EAE estatuko batez bestekoaren (% 1,3) baina EB28ko batez bestekoaren (% 2,6) azpitik dago I+G gaian egindako esfortzuan, baina gaian erreferentzia diren herrialdeen azpitik (gehienbat Europako iparraldekoak, Japoniakoak eta AEBetakoak).   Enpresen I+Gko egikaritzea EAEn (gastuaren %76) sektoreak Estatuan eginikoaren gainetik dago (%53...

Enplegu, prezio eta soldaten adierazleak, 2014ko Ekaina.
LAN MERKATUA A. EUSTAT - BJSI BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2012 BATEZ BESTEKOA 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 I 2014 Jarduera-tasa ...

Estrategia Atlantikoaren erronka.
Estrategia Atlantikoaren erronka.
Bruselan maiatzaren 16an egin zen bileran, Gizarte Kontseiluen Sarearen, Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren (RTA) Batzar Nagusiaren agendan bi gai nagusi izan dira hizpide: Estrategia Atlantikoa eta Ekintza Plana inplementatzea. 2014-2020 hurrengo aurrekontu-denboraldi europarrean ekintza-multzo bat burutuko da Atlantikoko Estrategiak sortuko dituen hazkuntza- eta enplegu-aukerak zehazten eta arakatzen saiatzeko. Ildo horri eutsiz, helburuak lortzeko eraginpeko eragileek ikuspegi partekatutik lan egitearen gaitasuna garrantzitsua izan...

Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea-Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoa: sendotzen ari den lankidetza bat.
Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea-Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoa: sendotzen ari den lankidetza bat.
Maiatzaren 16an, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan alde atlantikoko eskualdeetako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluen Sarearen, Nazioz Gaindiko Sare Atlantikoaren, egun Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea buru duenaren, batzar nagusia ospatu zen, eta era berean, bi erakundeek baterako hitzaldi bat egin zuten.   Erkidegoko hiriburuan eta Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzan ekitaldi horiek ospatzea 2011. urtean Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak ...

Industria-Sektorearen oraintsuko bilakaera.
Kontu Ekonomikoen eta Hiru hileko Kontu Ekonomikoen (HKE) datuen arabera, 2014ko otsailean argitaratutakoak), 2005ean industria-sektoreak BPGaren %25,8 betetzen bazuen uneko prezioetan, 2012an %20,7 (13.402 milioi euro) izatera pasatu zen, 187.703 lanpostu izanik Dedikazio Osoko Baliokidetzakoak (DOB). Horrek lanpostu guztien %21,4 DOB erakoa zela esan nahi du, 2005ean %25,8ra iristen bazen ere.   HKE datuek azaltzen dute 2007ko bigarren hiruhilekotik aurrera industria-ekoizpenaren hazkunde-tasa errealak apurka-apurka ahultzen joan zirel...

Merkataritzak behera egin zuen 2013an, baina 2012an baino gutxiago.
EUSTATek argitaratutako handizkako eta txikizkako merkataritzen datuetatik abiatuta, 2013an merkataritzako salmentek behera egin dutela ondoriozta daiteke, baina 2012an egin zutena baino gutxiago. Horrela, 2013an handizkako merkataritzaren indizea –%0,9 izan zen bitartean, 2012an –%3,5 izan zen; aldiz, txikizkako merkataritzarena –%4 izan zen 2013an, aurreko urtekoa –%5,1 izanik.   Aldi berean, ikus dezakegu 2013an salmentak gehiago jaitsi zirela txikizkako merkataritzan handizkakoan baino.   Txikizkako me...

Desberdintasunak areagotuz doaz.
Lehenik eta behin nabarmendu behar da, nahiz eta krisi ekonomiko larria jasan, euskal biztanleriak dituen bizi-baldintzak eta ongizate-maila ingurukoenen gainetik mantentzen direla.   Errenta- eta ongizate-mailek Estatuko bataz bestekoaren gainetik egoten jarraitzen dute; Europako testuinguruan ere oso posizio onean daude, Finlandiaren, Austriaren edota Herbeheren pare, errentaren berdintasunezko banaketaren erreferentzia.   Hala ere, 2012ko Txostenean ohartarazten zen bezala, Europako zein EAEko bizi-baldintzetan ematen ari den b...

Bizi-Baldintzak EAE-n 2013.
Apirilaren 11n EGABen Osoko Bilkurak “EAEn 2013. urteko Txosten Soziekonomikoaren” lehenengo zatia onartu zuen eta, beste jakintzagaien artean, EAEko bizi-baldintzei buruzko analisia eransten du.   Euskal familien bizi-baldintzek okerrera egin dute…   INEren “Bizi Baldintzen Galdeketari" jarraiki, lehenik eta behin, 2012. urtean EAEn batez besteko errenta bai etxebizitzako, baita pertsonako ere, jaitsi da (-%2,7 eta -%1,8, hurrenez hurren), EEk duen joeraren ildotik, nahiz eta jaitsiera biziagoa izan (azke...

Langabeziak hazten jarraitu du Euskadin 2014ko lehen hiruhilekoan, nahiz eta hazkundea ez den hain bizia izan.
Enplegu, Prezio eta Soldaten Adierazleak, 2014ko Apirila.   LAN MERKATUA A. EUSTAT – BJSI* BATEZ BESTEKOA BATEZ BESTEKOA 2012 BATEZ BESTEKOA 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 ...

Page 37 of 43First   Previous   32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  Next   Last