Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGABk Gazteriaren Enplegagarritasunari eta lan merkatuan sartzeari buruzko ekimen propioko azterlana aurkeztu du
EGABk Gazteriaren Enplegagarritasunari eta lan merkatuan sartzeari buruzko ekimen propioko azterlana aurkeztu du
Azterlanak Euskadin demografia, hezkuntza eta lan merkatuaren panorama zehazten du, 4.0 iraultzaren testuinguruan etorkizuneko enpleguaren ezaugarriak aurreratzen ditu eta euskal gazteak lan merkatuan sartzeko aukera aztertzen du. Hori guztia europar eskualdeko ikuspegi alderatuarekin egiten du.  Halaber, Euskadiko EGABn adostutako iritziak azaltzen dira eta horien artean honakoa azpimarra daiteke: “herrialdeko ituna” lortu beharra, “nahasitako eragile guztien adostasunaren eta erantzukizun partekatuaren oinarripean era...

Beren kargura seme-alabak dituzten familientzako laguntzak aldatzeko proiektuari buruz EGABren irizpena
Aldaketa proiektu honi esker, EGABk demografia etenaldiari buruz eztabaidatu du, “euskal gizarteak aurre egin behar dion arazo larrietako bat baita”. Irizpenean hausnarketaren ondoriozko proposamenak ageri dira. EGABk balioztatutakoaren arabera, “laguntza ekonomikoek zeregin garrantzitsua dute”, baina, gainera, oinarrizkotzat jotzen du “zerbitzuen eta ekipamenduen eskaintza zabala finkatzea, familiek nahi dituzten seme-alabak izateko eta bizi eremu desberdinak behar bezala bateratzeko”. Bilbon, 2018ko ...

EAEren Eremuan pertsona adinduentzako egoitza zentroei buruzko EGABeren Irizpina
EGABren ustez bidezkoa da “EAEren eremuan pertsona adinduentzako egoitza zentroei buruzko dekretu proiektua” izapidetzea, nahiz eta honakoa ohartarazi: “arautegiaren aldaketak dakarren kostuen estimazio ekonomikoa ez dagoenez, Batzorde honek irizpenak egiteko duen funtzioa ahultzen duela”. EGABk gogorarazitakoaren arabera, laguntza ereduaren aukerak zeregin berezi bakoitzera bideratu behar den baliabideen mota eta kopurua zehazten du, baina irizpenaren proiektuan “osasun arreta eta laguntza psikosozialari dagokio...

“adinduentzako egoitzetan farmazia zerbitzu eta sendagaien deposituari” buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz “Euskadiko adinduentzako egoitzetan farmazia zerbitzu eta sendagaien deposituei” buruzko dekretu proiektua izapidetzea egokia da, kontsulta organo honek egin dituen gogoetekin. EGABren iritziz, “desiragarria litzateke aukera pertsona desgaitu eta gaixotasun mentalak dituztenentzako egoitzetan arreta farmazeutikoa ere lantzeko aprobetxatzea”. Horri esker, atzerapen handirik gabe, zentro soziosanitarioetan arreta farmazeutikoaren araubidezko garapena osatuko litzateke. Eusko Jaurlaritzako Osasun eta ...

Euskadiko Giza Esnearen Bankua sortzeko Dekretu Proiektuari buruzko EGAB-ren Irizpena
Proiektuak gizakiaren esnea emateko arautegi esparrua xedatzen du. Horretarako, honako printzipioak izango ditu oinarri: borondatez ematea, emate altruista izatea, emaileen eta hartzaileen anonimotasuna mantentzea eta esklusiboki preskribapen medikopean banatzea, osasun berme guztiekin. EGABk positiboki balioztatzen du araudia, nahiz eta ondorengo ohartarazpena egin: aurrekontuari buruzko aurreikuspenak modu urrian ziurtatzen direla. Ildo horri eutsiz, Esne Bankuaren talde onuradunetan ama biologikoaren eskutik elikagai gutxi jasotzen duten b...

EEGABk bihar Bruselan Europako EGABaren aurrean Estrategia Atlantikoari buruzko Txostena aurkeztuko du.
Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko sozietate zibilaren proposamenak” Sare Transnazional Atlantikoak (STA) egin ditu eta Euskadiko EGAB buru da. Bertan Portugal, Espainia, Frantzia, Erresuma Batu eta Irlandako eskualde atlantikoetako ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak eta pareko erakundeak elkartuak daude. Aipatu proposamenak Europar Batzordeak Estrategia Atlantikoari buruzko Ekintza Plana ebaluatzeko erabiliko ditu, gaur egun ikuskatzen ari baita. Txostenak Estrategia inplementatzean antzeman diren ahuleziak zehazten d...

Jaurlaritzak 2018ko Aurrekontuak aurkeztu ditu EEGABan
Jaurlaritzak 2018ko Aurrekontuak aurkeztu ditu EEGABan
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomiako sailburuak, Pedro Azpiazuk, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen osoko bilkuraren aurrean, 2018 ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkeztu du. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen proiektua 11.486,4 milioi eurokoa da, iaz baino % 2,9 handiagoa, alegia, 290,4 milioi gehiago, zorraren amortizazioa eta Euskal “Y”ari eta Hegoaldeko Saihesbideari esleitutako zenbatekoa kenduta. 2018ko aurrekontuko gastuaren % 77 Gizarte Politikei dago...

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta eguneratzen duen Dekretu aldaketari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duen dekretu aldaketaren dekretu proiektua izapidetzea. Aldaketaren helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen emaitzen eraginkortasuna eta orientabidea areagotzea da. Euskadiko EGABren ustez egokia da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duena, aldatzeko dekretu proiektua izapidetzea, kontsulta organo hone...

Euskadiko Osasun Zentroa eta Zerbitzueta gorabeherak jakinarazteko sistemari buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz egokia da Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zentro eta zerbitzuetan kalterik gabeko segurtasun gorabeheren jakinarazpen sistemari buruzko ezaugarri teknikoak zehazten dituen Osasun sailburuaren agindu proiektua izapidetzea, irizpen honetan azaltzen diren gogoetekin. Batzordeak kalterik gabeko segurtasun gorabeherak gaixoari ez iristeko arrazoiak kontuan hartzea arauak proposatzen du. Halaber, gaixoak halako gorabeheren jakinarazpen iturri izatea iradoki du. Sailburuaren aginduak berariaz baztertzen ditu gorabeheren jakinara...

Osasun Baimenaren Araubide eta elikadura establezimenduen Erregistroa sortzeari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da osasun baimenaren araubidea arautu eta EAEko elikadura establezimenduen erregistroa sortzeko proiektua izapidetzea, nahiz eta gehiegizkoa iruditu nahitaezkoa denean funtzionamendurako osasun baimena lortzeko administrazioak xedatzen duen 6 hilabeteko epea.   Euskadiko EGABren iritziz egokia da “elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta jakinarazpenerako araubidea arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elikadura Establezimenduen Erregistroa sortzeko dekretu proiektua” izapidetzea, kont...

Page 10 of 11First   Previous   2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  Next   Last