Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “2017ko Txosten Sozioekonomikoa” aurkeztu du
2017. urtean jarduera ekonomikoak ondoz ondo hirugarren urtez gora egin zuen. EGABren esanetan, hobetzeko egiturazko alderdiak dira energia mendekotasuna murriztea, zerbitzuetan garapen bidean dauden adarrak sendotzea eta enpresa dimentsio egokia lortzea. Halaber, sektore eta adin guztietan langabezia jaitsi zen bi sexuetan. Kontratazio mugagabeak aldi baterakoa gainditu zuen, nahiz eta bigarrenak oso altua izaten jarraitu eta langabeziaren eremuan, bereziki, emakumeak dira kaltetuak, 55 urtetik gorako pertsonekin batera. EGABk lan merkatuan ...

Langilerik gabeko gasolindegiek bete behar dituzten baldintzen dekretuari buruzko EGABren Irizpena
Arretarik gabeko erregaien zerbitzu estazioak erregaia emateko eta zerbitzua kobratzeko langilerik ez dutenak dira, gasolindegi tradizionalen edo “autozerbitzukoen” aldean (langileek hornidura eragiten dute eta ordainketa kudeatu ere bai). EGABren ustez arlo hau arautzeko “eztabaida lasai eta zuhurra egin behar da, arau-erabakiek oso alderdi garrantzitsuei eragingo baitiete, hala nola, enpresaren askatasunari, lehia libreari, sektorearen enpleguari edo pertsonen segurtasun eta babesari”. Horregatik, “nahasitako i...

EAEn familia harrera arautzen duen proeiktuari buruzko EGABeren Irizpena
Arauak familia harreraren modalitate desberdinak eta adingabeen familia harreraren kasuetan Foru Aldundiek jarraitu behar duten jarduera prozedura arautzen ditu, adingabe horiek erakundeen zaintzapean edo babespean badaude. EGABren ustez, dekretuak beste harrera aukera batzuk izan beharko lituzke, hala nola, asteburuak edo oporraldiak. Horrez gain, familia edo pertsona hartzaileen egokitzapena balioztatzeko irizpideekin pertsona hartzaile izateko desgaitasunak dituzten pertsonak diskriminatuak suertatzen dira. Euskadiko Ekonomia eta Giz...

Europako EGABek Ekonomia-Eredu jasangarri berriei buruzko Irizpena aurkeztu du gaur Bilbon
Gonzalo Lobo Xavier, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen lehendakariordea, Francisco José Huidobro, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen lehendakaria, eta Alberto Alberdi Larizgoitia, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailburuordea, gaur goizean EGABen egoitzan egin den “Euskal Autonomia Erkidegorako Eredu Ekonomiko Iraunkor Berrien aukerak” jardunaldiko eta osteko mahai-inguruko buru izan dira. Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak (EGAB) arakatze-iriz...

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planari buruzko EGABen irizpena
Emakundek aurkeztu duen Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren asmoekin bat datozen neurri eta baliabideen gabeziak, planari sinesgarritasuna kentzen diola uste du EGABek. Hala ere, egokitzat jo du horren izapidetzea, betiere, irizpenean jasota dauden oharrak kontuan hartuz. Batzordea kexu da premiazko bidetik egin den izapidetzeak, txostena “merezi duen sakontasunarekin heltzeko, denbora tarte laburregi eta urriegian” egitera behartu duelako. Irizpenak, aztertu den Planaren eta aurrekoaren arteko antzekotasuna azpim...

EGAB-en irizpena, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzeko Proiektua dela eta
EGABek egokitzat jotzen du “Gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretuaren bigarren aldaketaren Proiektua” izapidetzea. Aldaketa horrek zerikusia du EAEko Aurrekontu Orokorretan gizarte larrialdietarako esleituta dauden laguntzak baliabide gehiagorekin osatzen dituzten udalei konpentsazioa emateko mekanismoarekin. Bilbo, 2018ko apirilaren 5a. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak irizpena eman du “Gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretuaren bigarren aldaketaren Proiektua” dela...

EGAB-en irizpena, hileta-sanitateari buruzko erregelamendua aldatzeko proiektua dela eta
Aldaketen bitartez hobetu egin nahi dira kontrol sanitarioak, hau da, agente patogenoek eragiten dituzten gaixotasun infekziosoekin eta tanatopraxian jarduteko betekizunekin zerikusia dutenak, besteak beste. EGABek egokitzat jo du igorri dioten proiektua, eta irizpenean ohar batzuk jarri ditu. Hala, eskatzen du lege-testuan jaso dadila gaixotasunak kutsatzeko arriskua izan dezaketen gorpuzkinen tratamendua, eta hondakin sanitarioei buruzko legerian ezarritako moduan kudea daitezela tanatopraxian sortzen diren hondakinak. Bilbo, 20...

Eraikinen azterketa teknikoari eta azterketa teknkoen Erregistroari buruzko EGABren Irizpena
Euskadin etxebizitzen batez besteko antzinatasuna 42 urtekoa da. 2018. urtean 66.000 eraikinek baino gehiagok EATa egin beharko dute. EGABk gogorarazitakoaren arabera, “etxebizitza duina eta egokia izateko Konstituzioak ematen duen eskubidea kokatzen den eraikinaren baldintzekin estuki lotuta dago”. EATaren dekretu arautzaileak 50 urtetik gorako eraikinen azterketa xedatzen du, “nagusiki, bizitegirako erabilera badute”. EGABren ustez, definizio horrek “bizitegirako denez gain, beste erabilera batzuk dituzten higi...

Turismo erabilerarako etxebizitza eta gela partikularrei buruzko egaberen irizpena
Turismo erabilerarako etxebizitza eta gela partikularrei buruzko egaberen irizpena
Proiektuak plataforma berezien bidez oporretarako alokatzen diren etxebizitza pribatuak arautzen ditu. Izan ere, modalitate hori gorantz doa, eztabaida handia sortu arren, bereziki, hainbat europar hiriburutan. EGABren iritziz egokia da gai horri eustea eta eremuan izan diren lege epaietara moldatzea. Irizpenak ostatatze modalitate hori zabaltzearen ondorioz izan daitezkeen arriskuak aipatzen ditu. Besteak beste, bizitegirako alokairuaren merkatuan errentak igotzea, hiriburu turistikoenetan biztanleria egonkorraren ordez biztanleria mugikorra...

EGABk Gazteriaren Enplegagarritasunari eta lan merkatuan sartzeari buruzko ekimen propioko azterlana aurkeztu du
EGABk Gazteriaren Enplegagarritasunari eta lan merkatuan sartzeari buruzko ekimen propioko azterlana aurkeztu du
Azterlanak Euskadin demografia, hezkuntza eta lan merkatuaren panorama zehazten du, 4.0 iraultzaren testuinguruan etorkizuneko enpleguaren ezaugarriak aurreratzen ditu eta euskal gazteak lan merkatuan sartzeko aukera aztertzen du. Hori guztia europar eskualdeko ikuspegi alderatuarekin egiten du.  Halaber, Euskadiko EGABn adostutako iritziak azaltzen dira eta horien artean honakoa azpimarra daiteke: “herrialdeko ituna” lortu beharra, “nahasitako eragile guztien adostasunaren eta erantzukizun partekatuaren oinarripean era...

Page 10 of 12First   Previous   3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  Next   Last