Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGAB-en Irizpena etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-Proiektuari buruz
Euskadiko EGABen iritziz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egindako Dekretu-proiektuaren izapidetzea egokia da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko Dekretu-proiektuaren gaineko txostena egin du, eta egokitzat jo du proiektu horren izapidetzea. Dekretuaren helburua etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjektiboa arautzea da, dela alokairu-erregimeneko etxebizitza bat esleituz, dela kanona duen zuzkidura-bizitoki bat es...

Enplegu Plan Estrategikoa 2021-2024ri buruzko EGAB-en Irizpena
Euskadiko EGABek egokitzat jotzen du Enpleguaren Plan Estrategikoa 2021-2024 izapidetzea, proposatutako oharrekin. Testua Lan eta Enplegu Sailak egin du. EGABek positibotzat jotzen du planaren helburua enplegu gehiago sortzea izatea, eta azpimarratzen du oso garrantzitsua dela kalitatezkoa izatea eta gizarteratzearen eta laneratzearen alde egitea. Egungo egoera soziosanitarioaz gain, irizpenak beste hiru erronka aipatzen ditu: trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetiko-klimatikoa, eta lan-eskaerari erantzutea zailduko duen defiz...

EGAB-en Irizpena, Bidaia-agentziei buruzko Dekrektua bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu Proiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako dekretu-proiektuaren izapidetzea Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “Bidaia-agentziei buruzko Dekretuaren bigarren aldiz aldatzen duen Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari berari buruzko maiatzaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, bertan, horren izapidetzea egokia d...

Aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatzeko eta gainbegiratzeko Dekretu-proiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Ekonomia eta Ogasun Sailaren “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak “EAEn aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzeari buruzko Dekretu Proiektuari” buruzko txostena egin du. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak egin du, Euskadiko Ekonomia et...

EGAB-en irizpena eusko jaurlaritzaren arrantza-ikuskaritzaren zerbitzuaren gaineko dekretu-proiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia eta aproposa da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektua” izapidetzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak prestatutako “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektuaren” inguruko txostena egin du. Bere erantzunean, Kontseiluak egokitzat eta apropostzat jotzen du izapidetzea. Dekretuaren xede...

EGAB-en irizpena Eusko Jaurlaritzaren Arrantza-Ikuskaritzaren Zerbitzuaren gaineko Dekretu-Proiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia eta aproposa da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektua” izapidetzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak prestatutako “Arrantza Ikuskaritzako Dekretu Proiektuaren” inguruko txostena egin du. Bere erantzunean, Kontseiluak egokitzat eta apropostzat jotzen du izapidetzea. Dekretuaren xede...

EGAB-ek Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektuari eta adikzioen eta droga-mendekotasunen arreta integralari buruzko Dekretu-Proiektuei eta garapenerako lankidetzarako laguntzei buruzko aldeko hiru Irizpen eman ditu.
EGABen ustez, irizpenean jasotako gogoetak kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Osasun Publikoaren Lege Aurreproiektuaren” izapidetzea egokia da, eta modu “irekiegian” idatzitako legearen alderdi batzuk gehiago zehaztea gomendatzen du Kontseiluaren iritziz, legegintza-ekimen hori egokia eta beharrezkoa da euskal osasun publikoa kontzeptuaren hedadura osoan jorratzeko, osasun publikoa, neurri handian, osasunaren esparrutik kanpoko faktoreek zehazten dutela, eta horretan gobernuko politika-arloek e...

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemaren Lege Aurreproiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
EAEko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, aurrerapauso positiboa da egungo egoerari dagokionez, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemaren egungo arau-esparrua modernizatzea egokia iruditzen zaio. Lege-aurreproiektu berriaren helburu nagusia Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema osoaren funtzionamendua egokitzea da, sistema osatzen duten prestazio ekonomikoena bereziki. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak egindako “Gizarteratzeko eta D...

Euskadiko gobernantza soziosanitarioaren Dekretu-proiektuari buruzko EGABen irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EGAB) iritziz, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da, irizpenean egindako gogoetak kontuan izanda. Kontseiluak egokitzat eta beharrezkotzat jotzen du, Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta EAEko udalen politikak bateratuko dituen eredu baten araberako sistema bat ezartzea esparru soziosanitarioan lankidetzarako eta koordinaziorako. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako B...

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen irizpena “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektua” izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako aipamenak kontuan izanda. Kontseiluaren ustez, legegintza-ekimena egokia eta beharrezkoa da, bai hura erreferentziazko arau-esparru berrira egokitzeko, bai denboraren joanak kontsumitzeko eta kontsumoa hautemateko moduetan sortu dituen aldaketei erantzuteko. Euskadiko Ekonomia eta ...

Page 5 of 12First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last