Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGABen Irizpena alkoholdun edariak, tabakoa eta nikotina aska dezaketen gailuak seinaleztatzeari buruz
Alkoholdun edarien, tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen kontsumoa eta publizitatea mugatzen dituen Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean du jatorria seinaleztapenak. EGABek positiboki baloratzen du dekretua, eta zenbait gogoeta erantsi ditu; besteak beste, dekretu horrek araututakoari buruzko kartelak establezimenduen sarreran eta kanpotik ikusteko moduan jartzea.  Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du “Alkoholdun edariak, tabakoa eta nikotina a...

EGABen Irizpena Zientza, Teknologia eta Berrikuntzen Euskal Sarea aldatzeko dekretuari buruz
EGABek positiboki baloratu du proposamena, eta kontuan hartzeko zenbait alderdi nabarmendu ditu. Aldaketak, beste helburu batzuen artean, Berdintasun Plan bat ezartzen du hamar pertsona edo gehiagoko erakundeetarako, aldaketa batzuk zenbait eskakizunetan eta sarera bi eragile berri batzea Urte hauetan zehar sarean sartu nahi duten hainbat erakunde eratu direnez, EGABek honako hausnarketa hau egiten du: “ugaritze hori benetan beharrezkoa bada, koordinazioa edo bikoiztasuna ote dagoen; izan ere, horrek badu bere garrantzia, eska daitekeen...

Desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunerako laguntzei buruzko EGAB-ren irizpena
EGABk desgaitasuna duten pertsonak enplegua lortzeari begira Lanbidek eskaintzen dituen laguntzak eta zerbitzuak arautzeko proiektua balioztatu du, “lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituen taldearentzat enpleguaren politika aktiboak berrantolatu eta hobetzen dituen neurrian”. Hala eta guztiz ere, bere iritziz arauak ez du nahikoa babesten desgaitasuna duten pertsonak enplegu arruntera iristeko orduan. Izan ere, “orokorrean, hori gertatu izan ohi da talde horrentzako enplegu-politika aktiboetan”. Ildo ho...

Euskadiko Turismoko enpresa eta jardueren erregistroari buruzko EGABren Irizpena
Sektorean aldaketak eta berrikuntzak ematen ari dira eta turismo-araudiak eguneratu nahiz egokitzea du xede. Testuinguru horretan, EGABk oso positiboki balioztatzen du erregistroaren dekretu proiektua eta aldekoa da. Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez egokia da “Euskadiko turismoko enpresen eta jardueren erregistroari buruzko dekretu proiektua” izapidetzea, kontsulta-organo honek egin dituen gogoetekin. Proiektua Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egin du. Arau honen xedea Euskadiko...

Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren Zuzendariak Euskal Y_aren exekuzioaren egoera azaldu du EGAB-en aurrean
Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren Zuzendariak Euskal Y_aren exekuzioaren egoera azaldu du EGAB-en aurrean
Eusko Jaurlaritzako Azpiegituren zuzendaria, Mikel Gurutzeaga, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen egoitzara agertu da, Euskal Autonomia Erkidegoko euskal Y-aren exekuzioaren egoeraz zerikusia duten hainbat alderdiri buruzko informazioa ematera Europako Arazoetarako Batzordearen aurrean. Besteak beste, euskal Y-aren exekuzioaren egoeraz eta haren egutegiaz aritu da: euskal Y-a martxan jarri osterako aurreikusten den trenbideko salgai garraioa eta europar zabalera duen Frantziako sarearekiko lotura; nolako interakzioa izango...

Euskadiko Ingurumen-Administrazioaren Lege-Aurreproiektuari buruzko EGAB-ren Irizpena
EGABren iritziz “Euskadiko ingurumen-administrazioari buruzko legearen” aurreproiektua izapidetzea egokia da, irizpenean adierazten diren oharrekin. Arauak 1998ko Euskadiko ingurumena babesteko lege orokorra ordezkatuko du. Irizpenak euskal ingurumen-politikaren arau-oinarriak berritzeko ekimena egokia dela dio eta “orokorrean aldekoa da”. Dena den, zenbait gogoeta berezi egin ditu, besteak beste, enpresak eta lan-eremua ingurumen-heziketa sustatzeko eremutzat jotzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Ba...

Euskadiko Ondare Naturala Konserbatzeko Lege-Aurreproiektuari buruzko EGAB-ren Irizpena
EGABk positiboki baloratzen du “Euskadiko ondare naturala kontserbatzeko” legearen aurreproiektua, hainbat gogoetekin. Legearen xedea Euskadiko ondare naturala babestu, kontserbatu, kudeatu, iraunkortasunez erabili, zaharberritu eta hobetzea da. Irizpenaren esanetan, proiektuaren memoria ekonomikoak diru-sarrerei buruzko ebaluazio zehatzik ez du eta simulazio nahiz estimazioekin osatzea eskatzen du. Halaber, naturagune babestuen artean itsas area babestuak sartzea proposatzen du, horiek babestearen izaera eta beharra azaltzeko art...

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAK 2018KO JARDUEREN MEMORIA AURKEZTEN DU
EGABk joan den urtean lege-aurreproiektu, dekretu-proiektu eta arau-aldaketei buruz 16 irizpen egin zituen, erakundearen jarduerei buruzko memorian jasotakoaren arabera. Halaber, “EAEko gazteriaren enplegagarritasuna eta lan-merkatuan sartzea Europako eskualdeen arteko ikuspegi konparatuaren arabera” ekimen propioko azterlana aditzera eman zuen, Euskadin demografia, hezkuntza eta lan-merkatuaren panorama aztertu eta enpleguaren etorkizuneko ezaugarriak definitu ondoren. Europar Batzordeak Atlantikoko Ekintza Plana denboraldiaren...

Arreta Goiztiarrean Lanbide-kualifikaziorako tituluen eta ikasketen katalogoari buruzko EGAB-ren Irizpena
EGABk positiboki balioztatzen du katalogoa, “diziplina askoko ikuspegi osotik arreta goiztiarraren lege-segurtasun indartzen laguntzen baitu. Nolanahi ere, hiru sistema publiko daude nahasiak: hezkuntza, osasuna eta gizarte-zerbitzuak". Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz egokia da “arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa” zehazteko dekretu-proiektua izapidetzea, kontsulta-organo honek egin dituen gogo...

Bizitzan zehar ikaskuntza-jarduerak egiteko laguntzei buruzko EGAB-ren irizpena
EGABk positiboki balioztatzen du proiektua eta horren inguruan zenbait gogoeta egin du. Besteak beste, laguntzak eskatzean ebaluazio-irizpideekin zerikusia dutenak. Bere ustez, “helburuen egokitasuna eta proposatutako jardueraren kalitatea ziurtatzeko irizpideak sartu beharko lirateke”. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez “bizian zehar ikaskuntza-jarduerak egiteko laguntzak” arautzen dituzten dekretu-proiektua izapidetzea egokia da, kontsulta organo honek egin dituen gogoetekin. Testua Eus...

Page 5 of 9First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  Next   Last