Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta eguneratzen duen Dekretu aldaketari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duen dekretu aldaketaren dekretu proiektua izapidetzea. Aldaketaren helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen emaitzen eraginkortasuna eta orientabidea areagotzea da. Euskadiko EGABren ustez egokia da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duena, aldatzeko dekretu proiektua izapidetzea, kontsulta organo hone...

Euskadiko Osasun Zentroa eta Zerbitzueta gorabeherak jakinarazteko sistemari buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz egokia da Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zentro eta zerbitzuetan kalterik gabeko segurtasun gorabeheren jakinarazpen sistemari buruzko ezaugarri teknikoak zehazten dituen Osasun sailburuaren agindu proiektua izapidetzea, irizpen honetan azaltzen diren gogoetekin. Batzordeak kalterik gabeko segurtasun gorabeherak gaixoari ez iristeko arrazoiak kontuan hartzea arauak proposatzen du. Halaber, gaixoak halako gorabeheren jakinarazpen iturri izatea iradoki du. Sailburuaren aginduak berariaz baztertzen ditu gorabeheren jakinara...

Osasun Baimenaren Araubide eta elikadura establezimenduen Erregistroa sortzeari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da osasun baimenaren araubidea arautu eta EAEko elikadura establezimenduen erregistroa sortzeko proiektua izapidetzea, nahiz eta gehiegizkoa iruditu nahitaezkoa denean funtzionamendurako osasun baimena lortzeko administrazioak xedatzen duen 6 hilabeteko epea.   Euskadiko EGABren iritziz egokia da “elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta jakinarazpenerako araubidea arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elikadura Establezimenduen Erregistroa sortzeko dekretu proiektua” izapidetzea, kont...

EGABen Irizpena 2017-2020 aldirako Enplegu Plan Estrategikoari buruz
Plan estrategikoaren helburua da erreferentzia izatea Eusko Jaurlaritzako sailek enpleguaren arloan bultzatzen dituzten ekimenetan. Irizpenean EGABek azpimarratu egiten du “esku hartzen duten sailek euren gain hartutako koordinazio- eta integrazio-erronka berezia, bai eta langileen eta langabeen kualifikazioaren aldeko konpromisoa ere”. Aurreko enplegu-planaren (2014-2016 Enplegu Plana) ebaluazio nahikoaren falta deitoratzen du Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, “ezinbestekoa baita plan berriaren diseinuari behar ...

Gaixoaren Segurtasun Batzordeak garatzeko Osasun Sailburuaren aginduari buruz EGABren irizpena
Osasun sistemak geroz eta konplexuagoak dira eta jardun klinikoan saihets badaitezke, akatsak nahiz kontrako ondorioak prebenitzeko neurriak zehaztu behar dira. Helburua gaixoarekiko arriskuak minimizatzea da. EGABk kontsultatzen den proiektua positiboki balioztatzen du, nahiz eta aginduaren “idazkera sinplifikatuagoa” gomendatu, “irakurketa eta ulermena arindu eta errazteko”. Halaber, bere iritziz pertsona gaituak egiaztatu behar duen prestakuntzaren edukia arautu behar da.   Euskadiko Ekonomia eta Gizart...

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2016ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
2016. urtea positiboa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan. Jarduera areagotu egin zen (% 3,1), barne-mailako eskariak bultzatuta. Bestalde, enplegua ere hazi egin zen. Hiruhileko profilak adierazten duenez, sustapen hori egonkortu egin da. Langabeziak sektore eta adin guztietan egin zuen behera, bai gizonen artean, bai emakumeen artean. Iraupen handiko langabezia puntu bat murriztu zen ia, nahiz eta langabetuen erdiei baino gehiagori eragiten dien oraindik. Gizarte-babeserako euskal sistemak ongizate-estatuaren printzipioei eusten die, &qu...

EGABen Irizpena, 2017-2020ko “Basque Industry 4.0” Industrializazioari Planari buruz
Plan honen arabera, industria funtsezkoa da gure ongizate ereduan eta euskal ekonomiaren motorra da. “4.0 industria”k paradigma-aldaketa bat dakar, eta ikuspegi kontzeptual eta estrategiko berria eskatzen du. Aurre-gogoeta batean, EGABak ohartarazten du euskal industriarekin konpromisoa duten eragileek –publiko, pribatu nahiz sozialek– “plana egiteko prozesuan parte hartze nahikoa ez badute oraingo eta etorkizuneko inplikazioa zailagoa izango dela”. EGABa ados dago planean planteatutako hainbat konturekin...

EEGAB-ren Irizpena, Behi-aziendaren okelaren etiketatze fakultatiborako sistema indargabetzeko proeiktuari buruz.
EEGABk egokitzat jo du deuseztapen hori, 2014. urtean behi-aziendaren okelaren etiketatzen fakultatiborako sistemen xedapenak indargabetu eta horien ordez borondatezko etiketatzerako beste sistema batzuk ezarri zituen Europako arautegiarekin bat etorriz. EEGABren aburuz, “aldarazpen horrek egungo etiketatze-sistema errazten du eta ez du kontsumitzaileek egiazko informazioa jasotzeko duten eskubidea murrizten”. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du EAEn behi-aziendaren okelaren eta behi-aziendaren...

Krisian dauden enpresak bultzatzeko "Bideratu Berria" Programaren bidez laguntzak arautzeari buruzko EGABren Irizpena
Bideratu Berria programa zailtasunak zituzten enpresa bideragarriak bultzatzeko laguntza programa zen eta 2015. urtean amaitu zen, europar baimena iraungi zenean. EGABk "atsegin handiz hartzen du” egungo europar gidalerroekin bat, programa arautuko duen agindu berria, “urte askotarako oinarri egonkorraren gainean krisian dauden enpresak laguntzeko dinamika jarraitzen baitu”. Hala eta guztiz ere, EGABk azpimarratutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak bidalitako testuan baldintza osagarriak (hala nola, batez beste 40 langile...

Arizmendiarrietaren Lagunen ElKartearen Agerraldia
Joan zen apirilaren 27an Arizmendiarrietaren Lagunak Elkarteak (ALE) osoko bilkuraren aurrean aurkeztu zituen euskal enpresa inklusibo eta parte hartzaileari buruzko eredua; ondorio horiek Enpresaren Eredu Berriei buruzko mintegitik atera zituzten.

Page 8 of 9First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  Next   Last