Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
“adinduentzako egoitzetan farmazia zerbitzu eta sendagaien deposituari” buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz “Euskadiko adinduentzako egoitzetan farmazia zerbitzu eta sendagaien deposituei” buruzko dekretu proiektua izapidetzea egokia da, kontsulta organo honek egin dituen gogoetekin. EGABren iritziz, “desiragarria litzateke aukera pertsona desgaitu eta gaixotasun mentalak dituztenentzako egoitzetan arreta farmazeutikoa ere lantzeko aprobetxatzea”. Horri esker, atzerapen handirik gabe, zentro soziosanitarioetan arreta farmazeutikoaren araubidezko garapena osatuko litzateke. Eusko Jaurlaritzako Osasun eta ...

Euskadiko Giza Esnearen Bankua sortzeko Dekretu Proiektuari buruzko EGAB-ren Irizpena
Proiektuak gizakiaren esnea emateko arautegi esparrua xedatzen du. Horretarako, honako printzipioak izango ditu oinarri: borondatez ematea, emate altruista izatea, emaileen eta hartzaileen anonimotasuna mantentzea eta esklusiboki preskribapen medikopean banatzea, osasun berme guztiekin. EGABk positiboki balioztatzen du araudia, nahiz eta ondorengo ohartarazpena egin: aurrekontuari buruzko aurreikuspenak modu urrian ziurtatzen direla. Ildo horri eutsiz, Esne Bankuaren talde onuradunetan ama biologikoaren eskutik elikagai gutxi jasotzen duten b...

EEGABk bihar Bruselan Europako EGABaren aurrean Estrategia Atlantikoari buruzko Txostena aurkeztuko du.
Estrategia Atlantikoa hobe inplementatzeko sozietate zibilaren proposamenak” Sare Transnazional Atlantikoak (STA) egin ditu eta Euskadiko EGAB buru da. Bertan Portugal, Espainia, Frantzia, Erresuma Batu eta Irlandako eskualde atlantikoetako ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeak eta pareko erakundeak elkartuak daude. Aipatu proposamenak Europar Batzordeak Estrategia Atlantikoari buruzko Ekintza Plana ebaluatzeko erabiliko ditu, gaur egun ikuskatzen ari baita. Txostenak Estrategia inplementatzean antzeman diren ahuleziak zehazten d...

Jaurlaritzak 2018ko Aurrekontuak aurkeztu ditu EEGABan
Jaurlaritzak 2018ko Aurrekontuak aurkeztu ditu EEGABan
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomiako sailburuak, Pedro Azpiazuk, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen osoko bilkuraren aurrean, 2018 ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Lege Proiektua aurkeztu du. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen proiektua 11.486,4 milioi eurokoa da, iaz baino % 2,9 handiagoa, alegia, 290,4 milioi gehiago, zorraren amortizazioa eta Euskal “Y”ari eta Hegoaldeko Saihesbideari esleitutako zenbatekoa kenduta. 2018ko aurrekontuko gastuaren % 77 Gizarte Politikei dago...

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta eguneratzen duen Dekretu aldaketari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duen dekretu aldaketaren dekretu proiektua izapidetzea. Aldaketaren helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileen emaitzen eraginkortasuna eta orientabidea areagotzea da. Euskadiko EGABren ustez egokia da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautu eta bere konposizioa eguneratzen duena, aldatzeko dekretu proiektua izapidetzea, kontsulta organo hone...

Euskadiko Osasun Zentroa eta Zerbitzueta gorabeherak jakinarazteko sistemari buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz egokia da Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zentro eta zerbitzuetan kalterik gabeko segurtasun gorabeheren jakinarazpen sistemari buruzko ezaugarri teknikoak zehazten dituen Osasun sailburuaren agindu proiektua izapidetzea, irizpen honetan azaltzen diren gogoetekin. Batzordeak kalterik gabeko segurtasun gorabeherak gaixoari ez iristeko arrazoiak kontuan hartzea arauak proposatzen du. Halaber, gaixoak halako gorabeheren jakinarazpen iturri izatea iradoki du. Sailburuaren aginduak berariaz baztertzen ditu gorabeheren jakinara...

Osasun Baimenaren Araubide eta elikadura establezimenduen Erregistroa sortzeari buruzko EGABren Irizpena
EGABren ustez egokia da osasun baimenaren araubidea arautu eta EAEko elikadura establezimenduen erregistroa sortzeko proiektua izapidetzea, nahiz eta gehiegizkoa iruditu nahitaezkoa denean funtzionamendurako osasun baimena lortzeko administrazioak xedatzen duen 6 hilabeteko epea.   Euskadiko EGABren iritziz egokia da “elikadura enpresa eta establezimenduen osasun baimen eta jakinarazpenerako araubidea arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elikadura Establezimenduen Erregistroa sortzeko dekretu proiektua” izapidetzea, kont...

EGABen Irizpena 2017-2020 aldirako Enplegu Plan Estrategikoari buruz
Plan estrategikoaren helburua da erreferentzia izatea Eusko Jaurlaritzako sailek enpleguaren arloan bultzatzen dituzten ekimenetan. Irizpenean EGABek azpimarratu egiten du “esku hartzen duten sailek euren gain hartutako koordinazio- eta integrazio-erronka berezia, bai eta langileen eta langabeen kualifikazioaren aldeko konpromisoa ere”. Aurreko enplegu-planaren (2014-2016 Enplegu Plana) ebaluazio nahikoaren falta deitoratzen du Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, “ezinbestekoa baita plan berriaren diseinuari behar ...

Gaixoaren Segurtasun Batzordeak garatzeko Osasun Sailburuaren aginduari buruz EGABren irizpena
Osasun sistemak geroz eta konplexuagoak dira eta jardun klinikoan saihets badaitezke, akatsak nahiz kontrako ondorioak prebenitzeko neurriak zehaztu behar dira. Helburua gaixoarekiko arriskuak minimizatzea da. EGABk kontsultatzen den proiektua positiboki balioztatzen du, nahiz eta aginduaren “idazkera sinplifikatuagoa” gomendatu, “irakurketa eta ulermena arindu eta errazteko”. Halaber, bere iritziz pertsona gaituak egiaztatu behar duen prestakuntzaren edukia arautu behar da.   Euskadiko Ekonomia eta Gizart...

Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2016ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
2016. urtea positiboa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan. Jarduera areagotu egin zen (% 3,1), barne-mailako eskariak bultzatuta. Bestalde, enplegua ere hazi egin zen. Hiruhileko profilak adierazten duenez, sustapen hori egonkortu egin da. Langabeziak sektore eta adin guztietan egin zuen behera, bai gizonen artean, bai emakumeen artean. Iraupen handiko langabezia puntu bat murriztu zen ia, nahiz eta langabetuen erdiei baino gehiagori eragiten dien oraindik. Gizarte-babeserako euskal sistemak ongizate-estatuaren printzipioei eusten die, &qu...

Page 9 of 10First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  Next   Last