Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
Euskadiko Ondare Naturala Konserbatzeko Lege-Aurreproiektuari buruzko EGAB-ren Irizpena
EGABk positiboki baloratzen du “Euskadiko ondare naturala kontserbatzeko” legearen aurreproiektua, hainbat gogoetekin. Legearen xedea Euskadiko ondare naturala babestu, kontserbatu, kudeatu, iraunkortasunez erabili, zaharberritu eta hobetzea da. Irizpenaren esanetan, proiektuaren memoria ekonomikoak diru-sarrerei buruzko ebaluazio zehatzik ez du eta simulazio nahiz estimazioekin osatzea eskatzen du. Halaber, naturagune babestuen artean itsas area babestuak sartzea proposatzen du, horiek babestearen izaera eta beharra azaltzeko art...

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAK 2018KO JARDUEREN MEMORIA AURKEZTEN DU
EGABk joan den urtean lege-aurreproiektu, dekretu-proiektu eta arau-aldaketei buruz 16 irizpen egin zituen, erakundearen jarduerei buruzko memorian jasotakoaren arabera. Halaber, “EAEko gazteriaren enplegagarritasuna eta lan-merkatuan sartzea Europako eskualdeen arteko ikuspegi konparatuaren arabera” ekimen propioko azterlana aditzera eman zuen, Euskadin demografia, hezkuntza eta lan-merkatuaren panorama aztertu eta enpleguaren etorkizuneko ezaugarriak definitu ondoren. Europar Batzordeak Atlantikoko Ekintza Plana denboraldiaren...

Arreta Goiztiarrean Lanbide-kualifikaziorako tituluen eta ikasketen katalogoari buruzko EGAB-ren Irizpena
EGABk positiboki balioztatzen du katalogoa, “diziplina askoko ikuspegi osotik arreta goiztiarraren lege-segurtasun indartzen laguntzen baitu. Nolanahi ere, hiru sistema publiko daude nahasiak: hezkuntza, osasuna eta gizarte-zerbitzuak". Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz egokia da “arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoa” zehazteko dekretu-proiektua izapidetzea, kontsulta-organo honek egin dituen gogo...

Bizitzan zehar ikaskuntza-jarduerak egiteko laguntzei buruzko EGAB-ren irizpena
EGABk positiboki balioztatzen du proiektua eta horren inguruan zenbait gogoeta egin du. Besteak beste, laguntzak eskatzean ebaluazio-irizpideekin zerikusia dutenak. Bere ustez, “helburuen egokitasuna eta proposatutako jardueraren kalitatea ziurtatzeko irizpideak sartu beharko lirateke”. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez “bizian zehar ikaskuntza-jarduerak egiteko laguntzak” arautzen dituzten dekretu-proiektua izapidetzea egokia da, kontsulta organo honek egin dituen gogoetekin. Testua Eus...

EUSKO JAURLARITZAK 2019KO AURREKONTUAK AURKEZTU DIZKIO EGABi
 EUSKO JAURLARITZAK 2019KO AURREKONTUAK AURKEZTU DIZKIO EGABi
Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia sailburua Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuraren aurrean agertu da gaur, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2019ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektua aurkezteko. Eusko Jaurlaritzaren Aurrekontuen Proiektua 11.784,1 milioi eurokoa da. Azpiazuk azaldu duenaren arabera, guztizko hazkundea 297,7 milioi eurokoa da, hots, 2018an baino % 2,6 gehiago. Bestalde, zorraren amortizazioa eta “Y”-ren eta trenbidearen hegoaldeko saihesbidea...

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Araudiari buruzko EGABren Irizpena
Euskadiko EGABren iritziz, “Euskal Autonomia Erkidegoko fundazioen araudia onartzeko dekretu-proiektua” izapidetzea egokia da, kontsulta-organo honek egin dituen gogoetekin. Proiektuak testu bakarrean elkartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzari eta Erregistroari dagozkien araudiak. Irizpenak xedatutakoarekin bat, jarduerak egiaztatzeko espedienteei buruzko prozedurak ez du araubidezko garapenik, Babesletzaren Batzorde Aholkularia eratzea zalantzan jartzen du eta fundazioek merkataritza-sozietateetan parte ha...

Enplegu Publikoaren Lege Aurreproiektuari buruzko EGABren Irizpena
EGABk 2015ean beste antzeko aurreproiektu bati buruzko iritzia azaldu zuen, baina Legebiltzarrean izapidetzean zapuztu egin zen, hauteskundeetarako deialdia egin zelako. Egungo aurreproiektuak 2015eko testuaren funtsa aldatzen ez duenez, EGABk aurreko erantzunean adierazitako gogoetei berriz eutsi die eta irizpen honetan abiapuntu modura hartu ditu. Negoziazio kolektiboaren arloan, EGABk Administrazio Publikoen Negoziazio Mahai Esparrua eraginkortasunez eratzea defendatzen du. Halaber, Lan Harremanetarako Kontseiluaren zerbitzuak aprobe...

EAEra adingabe atzerrritarrak aldi baterako etortzeko programen dekretuari buruzko EGABren Irizpena
Araudiak EAEra adingabe atzerritarrak aldi baterako etortzeko programa humanitarioek izan behar dituzten baldintzak zehazten ditu. Besteak beste, gure kasuan Chernobileko istripuak eragindakoak edo Saharako kanpamentuetako errefuxiatuak etortzen dira. EGAB ez dago ados eskolatze helburuarekin adingabeak zaintzeko pertsona arduradunei dekretuak ezartzen dien gehieneko adinarekin (60 urte). Bere esanetan, “bidegabeko neurria, gehiegizkoa eta arrazoitu gabea izan daiteke, beraz, diskriminatzailea da”. Euskadiko EGABren iritziz, ...

Euskadiko Kooperatiben Legearen aurreproiektuari buruzko EGABren Irizpena
EGABren iritziz egokia da aurreproiektua izapidetzea, hainbat gogoeta kontuan hartzen bada. Horien artean azpimarra daiteke “gizarte eragile” bezala Kooperatiben Konfederazioa kontuan hartzearekin desadostasuna. Horren ordez, “eragile solaskidea” erabiltzea proposatzen da. Gogoeta horrek Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren eta Kontsumitzaileen Erakundeen aurkako boto partikularra du. laber, online kooperatibei buruz ohartarazten du. Izan ere, pertsona autonomoaren izenean fakturak egiten dituzte zerbitzuan al...

“Jendaurreko ikuskizun eta jolas jarduerak arautzen dituen Legea”-ri buruzko EGAB-en Irizpena
EGAB-i positiboa iruditzen zaio, besteak beste, jendaurreko ikuskizunak burutuko diren lekuek, nahiz jarduera burutzeko, zaintzarako, kontrolerako eta ikuskapenerako bete beharreko baldintzak arautzen dituen dekretuaren proiektua. Irizpenak Onarpen-Zerbitzuko langileak profesionalizatzea babesten du eta dekretuan eranskin bat gehitzeko proposamena luzatzen du eskatu beharko litzatekeen formazio teoriko-praktikoaren gutxieneko edukiarekin. Espazio irekietan gauzatzen diren jardueretatik eratorritako kutsadura akustikoa kontrolatzeko eta jardue...

Page 9 of 12First   Previous   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Next   Last