Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGAB-ek Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektuari eta adikzioen eta droga-mendekotasunen arreta integralari buruzko Dekretu-Proiektuei eta garapenerako lankidetzarako laguntzei buruzko aldeko hiru Irizpen eman ditu.
EGABen ustez, irizpenean jasotako gogoetak kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Osasun Publikoaren Lege Aurreproiektuaren” izapidetzea egokia da, eta modu “irekiegian” idatzitako legearen alderdi batzuk gehiago zehaztea gomendatzen du Kontseiluaren iritziz, legegintza-ekimen hori egokia eta beharrezkoa da euskal osasun publikoa kontzeptuaren hedadura osoan jorratzeko, osasun publikoa, neurri handian, osasunaren esparrutik kanpoko faktoreek zehazten dutela, eta horretan gobernuko politika-arloek e...

Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemaren Lege Aurreproiektuari buruzko EGAB-en Irizpena
EAEko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, aurrerapauso positiboa da egungo egoerari dagokionez, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemaren egungo arau-esparrua modernizatzea egokia iruditzen zaio. Lege-aurreproiektu berriaren helburu nagusia Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistema osoaren funtzionamendua egokitzea da, sistema osatzen duten prestazio ekonomikoena bereziki. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak egindako “Gizarteratzeko eta D...

Euskadiko gobernantza soziosanitarioaren Dekretu-proiektuari buruzko EGABen irizpena
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen (EGAB) iritziz, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako “Euskadiko Gobernantza Soziosanitarioaren Dekretu Proiektuaren” izapidetzea egokia da, irizpenean egindako gogoetak kontuan izanda. Kontseiluak egokitzat eta beharrezkotzat jotzen du, Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta EAEko udalen politikak bateratuko dituen eredu baten araberako sistema bat ezartzea esparru soziosanitarioan lankidetzarako eta koordinaziorako. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako B...

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen irizpena “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektuari buruz
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege aurreproiektua” izapidetzea egokia da, irizpenean jasotako aipamenak kontuan izanda. Kontseiluaren ustez, legegintza-ekimena egokia eta beharrezkoa da, bai hura erreferentziazko arau-esparru berrira egokitzeko, bai denboraren joanak kontsumitzeko eta kontsumoa hautemateko moduetan sortu dituen aldaketei erantzuteko. Euskadiko Ekonomia eta ...

EGAB-en Irizpena, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Aurreproiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia da Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egindako “Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Aurreproiektua” izapidetzea, irizpenean jasotako gogoetekin. Aurreproiektuak mugikortasun jasangarri eta seguru baten garapen integrala lortu nahi du, ikuspegi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa landuta. Europako hitzarmenek mugikortasun-eredu berria baldintzatzen dute, jasangarria, adimentsua eta erresilientea izan dadin. Kontsei...

EGABen Irizpena, Kable bidezko garraioaren lege-aurreproiektuari buruzkoa
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak eskatu du baloratu dadila ea egokia den kable bidezko garraioa arautzeko arau espezifiko bat egitea, irizpenean egindako gogoeten arabera. Egun, kable bidezko garraioa Euskadin lau funikularretara murrizten dela gogorarazi du EGABek (Igeldo, Larreineta, Artxanda eta Santurtzi), "dimentsio oso apalak eta beste erkidego batzuek dituztenetatik oso urrun daudenak", eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari eskatu dio sektore hori lege-mailarekin arautzera bultzatzen duten arraz...

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2020-ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak "2020-ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
Memoria Sozioekonomikoak EAEko egoera sozial eta ekonomikoari buruzko datu eta estatistikak jasotzen ditu. EGABek aztertu, kontrastatu eta balioetsi egiten ditu zenbait gogoeta adostu arte, dokumentuan atxikita azaltzeko. Pandemiak 2020an eragindako inpaktu demografikoaren datu gogorrek, inoiz ez bezalako heriotzen kopuruarekin, txostenaren edukia baldintzatzen dutela ohartarazten du EGABek. Garai modernoetan aurrekaririk izan ez duen krisiaren indarrak atzeraldi ekonomiko sakona eragin zuen, eta BPGa -% 9,5 jaitsi zen EAEn. "Aurrekari...

Egab-en Irizpena, Industria garatzeko eta nazioartekotzeko 2021-2024 planari buruzkoa
EGABek egokitzat jotzen du "Industria Garatzeko eta Nazioartekotzeko 2021-2024 Plana" izapidetzea, erantsitako oharrekin. Testua Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egin du. Kontseiluak ohartarazi duenez, "suspertzeko eta paradigma aldatzeko erronka handi baten aurrean gaude eta Euskadi ezin da atzean geratu". Plana positiboki baloratzen du eta egungo eta etorkizuneko industria-beharrei erantzuten diela uste du. Irizpenak adierazten duenez, jasotako balantzea "baikorregia" da, industriaren...

EGABen Irizpena, etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzen dituen dekretu-proiektuari buruzkoa
EGABek egokitzat jotzen du "EAEko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzen dituen Dekretu-proiektua" izapidetzea, irizpenean adierazitako oharrekin. Aztertutako proiektuak etxebizitzen bizigarritasuna arautzen du, hau da, bizi-proiektu bat garatzeko aukera ematen duen espazio bat, oinarrizko baldintza batzuk beteta: azalera eta altuera, konfort termikoa, ekipamendua, osasungarritasuna, irisgarritasuna, erabilera eta mantentzea, besteak beste. EGABen arabera, araua "aproposa eta egoki...

EGAB-en irizpena, Euskadiko Memoria historiko eta demokratikoaren Lege-aurreproiektuari buruzkoa.
EGABek egokitzat jotzen du Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren Lege-Aurreproiektua izapidetzea, irizpenean jasotako oharrekin. Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak bidali du proiektua azterketarako. Lege berriak gerra zibilaren eta frankismoaren, Euskadiko Autonomia Estatutua indarrean sartu arteko aldian gertatutakoa ezagutzen erraztea lagundu nahi du, egiaren, justiziaren, ordaintzaren eta errepika ez zedin bermearen printzipioetan oinarrituta. Kontseiluak funtsezkotzat jotzen du erakundeen ekintza...

Page 2 of 9First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last