Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGAB-ek Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen Dekretu-proiektuari buruzko irizpena eman du
Euskadiko EGABek beharrezkotzat jotzen du egungo araudia testuinguru sozioekonomiko berrira egokitzea.  Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak egindako “Laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duen, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dituen Dekretu-Proiektuari” buruzko txostena eman du. Bere erantzunean, EGABek arauaren izapidetzea egokitzat jotzen du, irizpenean adierazitako oharrekin. Euskadiko EGABek egokitzat jotzen du lan-merkatu...

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza lege-aurreproiektuari buruzko EGAB-EN Irizpena
Batzordeak egokitzat jotzen du araudiaren izapidetzea, eta beharrezkotzat hartzen du hezkuntzako eta gizarteko eragileen arteko elkarrizketaren eta adostasunaren bidez, eta enpresen ikuspegiarekin eta lankidetzarekin garatzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak gauzatutako “Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Lege-Aurreproiektuari” buruzko txostena egin du. Bere erantzunean, Batzordeak egokitzat jotzen du araudiaren izapidetzea, aztertutako testua hobetzeko proposamen g...

EGAB-en Irizpena, Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Lege-aurreproiektuari buruz
Kontseiluak beharrezkotzat jotzen du egungo arau-esparrua modernizatzea, indarrean dagoen legea onartu zenetik nazioarteko testuinguruan eta euskal lankidetzan izandako aldaketak kontuan hartuta. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eskaeraren ondoriozko “Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Lege-aurreproiektuari” buruzko txostena egin du. Bere erantzunean, Batzordeak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak...

Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duen Dekretu-proiektuari buruzko Irizpena eman du EGAB-Ek
Euskadiko EGABen iritziz ekimena oso aproposa eta beharrezkoa da sektore publikoaren funtzionamendu egokirako. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak egindako “Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duen Dekretu-proiektuari” buruzko txostena aurkeztu du. Bere erantzunean, EGABek beharrezkotzat jotzen du arauak irizpenean adierazitako gaiak kontuan hartzea, funtsezkoak baitira Batzordeak esle...

Euskadiko EGAB-en Irizpena seme-alabak dituzten familientzako laguntzen Dekretu-proiektuari buruzkoa
Arauan definitutako jarduketa-modalitateen artean, familien ardurapean dauden hiru urte bete arteko seme edo alaba bakoitzeko 200 euroko zuzeneko laguntza dago, 2022ko maiatzean iragarritakoa. Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailak prestatutako “Seme-alabak dituzten familientzako laguntzen Dekretu-proiektuaren” inguruko txostena egin du Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak. Bere erantzunean, Kontseiluak egokitzat jotzen du arauaren izapidetzea, irizpenean jasotako gogoetekin. ...

EGAB-ek ingurumenerako aholku kontseiluaren osaera eta funtzionamendua arautzen duen proiektu-dekretuari buruzko irizpena eman du
Euskadiko EGABek beharrezkotzat jotzen du gizarte- eta ekonomia-eragileen ordezkaritza egokia ziurtatzea, eta ingurumenean espezializatutako erakundeek parte hartzea gomendatzen du. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egindako “Ingurumenerako Aholku Kontseiluaren osaera, kideak izendatzeko prozedura, antolamendua eta funtzionamendua arautzen dituen Proiektu-Dekretuari” buruzko txostena igorri du Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak. Bere erantzunean, EGABek beharrezkotza...

Euskadiko EGAB-ek suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen Lege-aurreproiektuari buruzko irizpena eman du
Euskadiko EGABek egokitzat jotzen du arauaren izapidetzea, irizpenean jasotako oharrak kontuan hartuta. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak prestatutako “Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuen Lege-Aurreproiektuari” buruzko txostena egin du Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak. Erantzunean, EGABek egokitzat jo du izapidetzea, eta aztertutako testua hobetzeko ohar-zerrenda bat gehitu du. Euskal kontsulta-organoaren iritziz, egokia da zerbitzu horiei lege-mailako araudi propioa ematea...

EGAB-ek enpleguaren euskal Lege-aurreproiektuari eta gizarte zerbitzuen euskal sisteman itun sozialaren eta hitzarmenen araubidea arautzen dituen Dekretu-proiektuari buruzko irizpena eman du
Euskadiko EGABek egokitzat jotzen du Enpleguaren Euskal Aurreproiektua izapidetzea, zenbait ohar hobetzeko proposamen gisa eginez. Kontseiluak positibotzat jotzen du enplegu-arauak Euskal Enplegu Sistema osoa antolatzeko eta arrazionalizatzeko egiten duen ekarpena. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen azken osoko bilkurak berretsi egin ditu Enpleguaren Euskal Lege-aurreproiektuari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren eta hitzarmenen araubidea arautzen dituen Dekretu-proiektuari buruz organo aholku-em...

EGAB-ren Irizpena, Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen errolda sortzen duen eta horien funtzionamendua arautzen duen Dekretu-proiektuari buruzkoa
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jotzen du Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak prestatutako dekretu-proiektuaren izapidetzea, irizpenean jasotako gogoetekin. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egin duen “Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortzen duen eta horien funtzionamendua arautzen duen Dekretu-Proiektuari” buruzko txostena egin du. Dekretuaren xedea Eusk...

Euskadiko EGAB-ek Haurren eta Nerabeen Lege-Aurreproiektuari buruzko Irizpena eman du
Euskadiko EGAB-ek egokitzat jo du arauaren izapidetzea, eta ontzat eman du Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeei buruzko gai guztien arauketa eta garapena lege-testu bakar batean jasotzea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egindako “Haurren eta Nerabeen Lege-aurreproiektuari” buruzko txostena egin du. Erantzunean, Kontseiluak egokitzat jo du izapidetzea, eta ontzat eman du izaera integraleko arau-esparru berria; izan ere, euskal ordenamen...

Page 3 of 12First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last