Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGAB-en irizpena, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren euskal sarearen osaera arautzen duen dekretuaren 3. aldaketaren Proiektuari buruzkoa
Kontseiluak egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak bidalitako proiektua izapidetzea, irizpenean jasotako gogoetekin. Jatorrizko dekretuan baldintzak betetzeko ezarritako epea amaitu izanak, berrikusteko beharrak eta Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plan berrira egokitzeak eragin du aztertutako aldaketa proposamena. Betekizun espezifikoei buruzko eranskin berria dela-eta, testu kontsolidatu bat dagoela esplizituki aipatzea proposatzen du irizpenak, "izan ere, ga...

EGABk "Euskadin COVID-19aren eraginari buruzko hurbilketa" izeneko azterlana aurkeztu du, 2019ko Memoria Sozioekonomikoarekin batera
"Euskadin COVID-19aren eraginari buruzko hurbilketa" Euskadiko EGABen ekimen propioak, pandemiak EAEko ekonomia eta gizarte eremuetan lehen hilabeteetan izan duen eragina aztertu, erakundeen erantzunak bildu, eta erakundeek, eragile ekonomiko eta sozialek eta gizarte osoak dituzten erronka batzuei buruzko hausnarketa egiten du. 2019ko Memoria Sozioekonomikoak datu sozial eta ekonomikoen bilduma oso bat jasotzen du. Datu horiek joan den ekitaldiko euskal errealitate sozioekonomikoaren egoeraren eta aldaketen laburpena eskaintzen dute...

EGAB-en irizpena, etxebizitza hutsak arautzen dituen dekretu-proiektuari buruz
  EGABek egokitzat jo du hutsik dauden etxebizitzak arautzen dituen eta haien funtzio soziala betetzeko neurriak ezartzen dituen dekretu-proiektua izapidetzea, irizpenean egindako oharrekin. Proiektuak askotariko ekimenak jasotzen ditu: alokairua bultzatzeko neurriak, kanon bat ezartzea, alokairua eta etxebizitzen eta eranskinen nahitaezko desjabetzea, besteak beste. Kontseiluak uste du "murritza" dela bi urte baino gehiagoz okupatu gabeko etxebizitza huts baten deklarazioa saihesteko arauan aurreikusitako arrazoien zer...

EGAB-en irizpena, Arrantza-Turismoari eta arrantza-erakustaldiei buruzko D.P.ari buruzkoa
EGAB-EN IRIZPENA, ARRANTZA-TURISMOARI ETA ARRANTZA-ERAKUSTALDIEI BURUZKO DEKRETUAREN PROIEKTUARI BURUZKOA EGABen iritziz, ekimen interesgarri eta positiboa da jardueren, diru-sarreren eta enpleguaren iturri gehigarri bat emateko jarduera ekonomiko berriak eta dibertsifikazioa hainbeste behar dituen sektore batean Iradoki du eskuragarri jartzea arrantza-turismoko eta arrantza-erakustaldietarako jarduerak abian jartzeko arrantza-ontziek behar dituzten egokitzapenetarako laguntzak Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Bat...

EGAB-en irizpena, Klima-aldaketari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen aurreproiektuari buruzkoa
Aurreproiektua izapidetzea bereziki egokia dela uste du EGABek, baina irizpenean erantsitako oharrekin. Horrela, Bidezko Trantsizio baten esparruan eragin gehien duten sektoreak eta jarduerak babesteko anbizio handiko programa bat defendatu du Kontseiluak Ekintza Klimatikorako Itun Sozial bat sustatzea proposatu du, zeinak Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat datorren herrialdearen konpromisoa islatuko duen Nabarmendu du Klima Aldaketari buruzko Euskal Legeak beste lege batzuen jarraibide itxurako erreferentziazko arau...

EGAB-en irizpena, Landa-garapenerako Lege Aurreproiektuari buruzkoa
EGABek modu positiboan baloratu du aukera-berdintasunak eta kohesio ekonomikoa eta soziala bermatuko dituen lurraldeko landa-garapena sustatzeko proposamena, baina uste du gaia hurrengo Europako Nekazaritza Politika definitu ostean jorratu beharko litzatekeela  . Kontsulta-organoaren irizpenean, jarduera ekonomiko tradizionalen modernizazioa eta profesionalizazioa baloratu dira, baina, hala ere, faltan bota du laneko osasunarekin eta segurtasunarekin zerikusia duen lan-ildoa. Batzordeak hau nabarmentzea proposatu du: «nekaz...

EGAB-ek irizpena eman du Industria Segurtasunari buruzko Dekretuaren Proiektuaz
Arauaren xedea da Industriaren Legea garatzea industria segurtasunaren arloan. EGABek egokia deritzo proiektuari, “arloan lehendik dauden prozedurak antolatu, bateratu eta sistematizatu egiten dituelako”. Proiektuan dauden definizioen hobekuntza proposatzen du irizpenak, eta koordinazio estuagoa Industriaren Legearekin, zeinaren erregelamenduzko garapena baita proiektua. EGAB ez dago ados Industria Segurtasunerako Euskal Kontseiluaren Osoko Bilkuran sindikatuek ordezkaririk ez edukitzearekin, eta “enpresen pareko ordezkar...

EGAB-en Irizpena, profesional sanitarioen informazio-sistemari buruzkoa
EGAB-en Irizpena, profesional sanitarioen informazio-sistemari buruzkoa
EGABek bat egiten du dekretu-proiektuaren helburuekin, eta egokitzat jotzen du horiek izapidetzea, baina gogorarazten du Euskadiko Osasun Kontseiluak oraindik ez duela eman testuari buruzko iritzirik, eta ohartarazi du izapide hori ez dela egin. Deigarria iruditzen zaio, halaber, Gizarte Segurantzaren mutua laguntzaileak berariaz ez aipatzea, aseguru-entitateekin parekatuz, eta uste du proposatutako lege-testuan jaso beharko liratekeela. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia da “Profesional sanitari...

EGAB-ren Irizpena, Euskadiko dokumentu-kudeaketa integralaren eta dokumentu-ondarearen lege aurreproiektuari buruzkoa
Batzordeak era positiboan baloratzen du "errealitate berrietara egokitzeko eta bilakaera teknologikoak eta digitalizazioak argi eta garbi gainditutako araudia eguneratzeko ekimen hau". Irizpenean EGABek ohartarazten du berriki Euskal Kultura Ondarearen Legea onetsi ondoren aholkularitzarako kide anitzeko organo bat baino gehiago egon daitezkeela eta garbiketa-prozeduretan agirien balorazioa eta hautespena kontu handiz egitea gomendatzen du. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez egokia da Euskadiko Dokum...

Eusko Jaurlaritzak 2020ko aurrekontuen Lege-proiektua aurkeztu dio euskal EGAB-eri
Eusko Jaurlaritzak 2020ko aurrekontuen Lege-proiektua aurkeztu dio euskal EGAB-eri
Bilbo, 2019ko azaroaren 6a.  Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia sailburua Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen Osoko Bilkuraren aurrean agertu da gaur, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektua aurkezteko. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu orokorren proiektua 11.774 milioi eurokoa da. Azpiazuk azaldu du aurrekontuen proiektua iaz aurkezturiko proiektua baino 10 milioi euro baxuagoa dela, euskal zor publikoa amortizatzeko beharra txikiagoa delako....

Page 3 of 9First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  Next   Last