Komunikazioa > Prentsa-oharrak
Prentsa - Oharrak
EGABen irizpena, Gazteriaren Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen Aurreproiektuari buruzkoa
EGABek modu positiboan baloratu du, eta egokitzat jotzen du gazteen alorrean administrazioek dituzten eskumenak eta zereginak arautu eta koordinatuko dituen arau bat egitea, zeinak aldi berean gazteen emantzipazioa sustatuko duen eta gazteen zeharkako politikak koordinatuko dituen Kontseiluak aztertutako testutik alderdi positibo hauek nabarmendu ditu, besteak beste: laneratzea sustatzea, gazte-ekintzailetza, koedukazioa edo berdintasuna. Dena den, adierazi du aukerari ez zaiola probetxurik atera, ez baitira «osoagoa izateko askot...

EGABen Irizpena, emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzkoa
EGAB erakundearentzat positiboa da aldaketa, eta zenbait proposamen iradoki ditu. Horien artean, beste artikulu bat sartzea, zenbait kontzeptu argi defini ditzan, besteak beste bidalitako testuan bereizi gabe erabilitako sexu eta genero kontzeptuak, edo ordainketa-berdintasuna, ahalduntzea, intersekzionalitatea eta bestelako kontzeptuak. Horrez gain, hizkuntzaren erabilera trinkoa eta estiloa sakonean berrikustea ere proposatzen du, "hizkuntza, terminologia tekniko juridikoari egokituz". Irizpenak LHren eginkizuna berdintasune...

EGABen irizpena, nekazaritza-sektorean sasoiko langileen ostaturako higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzei buruzkoa
Batzordeak era positiboan baloratzen du kontsultatu den proiektua eta laguntzen aurreko beharkizun moduan ostatuak derrigorrez sasoiko langileen higiezinen eta ekipamenduen Erregistroan inskribatzea ezarri du; halaber, inguruabar jakin batzuetan nekazaritzako ustiategi baten errentariak diren pertsonek ere horietara iristeko aukera egotea proposatu du. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen iritziz egokia da “Nekazaritza-sektorean sasoiko langileen ostaturako higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzak&...

Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko dekretu-proiektuari buruzko EGABren Irizpena
EGABk positiboki balioztatzen du araubidezko ekimen hau eta “europar legediak berak aurrez ikusten dituen baldintzak baino zorrotzagoak” ezartzeko arrazoi eta aukera-elementuei buruzko azalpena eskatu du. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen ustez, egokia da lurzoruen kutsadura prebenitu eta zuzentzeko dekretu-proiektua izapidetzea, kontsulta organo honek egin dituen gogoetekin. Testua Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Antolamendu eta Etxebizitza Sailak egin du. EGABk gogorarazitakoarekin bat, lurzo...

Euskadin mugikortasun jasangarriaren lege aurreproiektuari buruzko EGABren irizpena
Garapen jasangarrian oinarritutako mugikortasun politikak irmoki ezartzea eta horiek bultzatzeko eta eusteko esparru arautzailea izatea “ezinbesteko beharra da, oraindik Euskadin gauzatu gabe egon arren”, gogorarazi du EGABk. Joan-etorriei lotutako mugikortasunaren legea jarduera- eta lan-zentroan sartuta ez azaltzea azpimarratzeko urritasuna da kontsulta organoaren iritziz. EGABk adierazitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak arloan gainjartzen direnean legegintza ekimen desberdinak mugatu eta koordinatu behar ditu, bikoizketa ed...

EGABen Irizpena, familia eta laneko bizitza bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa
EGABek modu positiboan baloratu du proiektua, “laguntzen kontziliazioan eta orokortzean erantzunkidetasunarekin lerrokatuta duen ikuspegiarengatik” Nolanahi ere, konpondu ez diren edo hobetu daitezkeen zenbait alderdi azpimarratu ditu. Kontseiluak nabarmendu du irizpena premiaz izapidetzeko eskaerak arauaren erantzuteko epeak laburtzen dituela. Arau horren arabera, “irizpen horren luzera eta garrantzia dela eta, denbora-tarte handiagoak beharko lirateke behar bezala eztabaidatzeko eta artikuluen gaineko proposamenak ekartzek...

EEGABK “2018ko Memoria Sozioekonomikoa" aurkeztu du
Memoria Sozioekonomikoak lehenengoz emakumeek euskal errealitate sozioekonomikoan duten egoerari buruzko atal berezia sartu du. Euskadiko EGABko batzordeburu berriak, Emilia Málagak, Batzordean azaldutakoaren arabera, “2018. urteko mobilizazioak, erreibindikazioak eta salaketak ezin zitezkeen bazter, berdintasunaren gaia gizarte-eztabaidaren ardatzera ekarri baitzuten”. Orokorrean, 2018. urtean euskal ekonomiarako urte positiboa izan zen eta jarduera nahiz enplegua hazi ziren. Bultzada, ordea, moteldu da eta nazioarteko zalantzek ...

EGABen Irizpena mendekotasunen aroloko ibilibde profesionala eta jardunbide egokiak aitortzeari buruz
EGABek modu positiboan baloratzen du dekretua, baina uste du aitorpenak ez liratekeela Euskadiko esparrura mugatu behar Batzordeak ohartarazi du muga hori desegokia izan daitekeela, eta aukerak zabaltzea proposatu du, “sariaren ospea sarituenekin atzera elikatu ahal izateko” Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du “Mendekotasunen arloko ibilbide profesionalen eta jardunbide egokien aitortza sortu eta zehazteko” dekretu-proiektuaren izapidetzea, aholku-batzorde honek egindako gogoeteki...

EGABen Irizpena alkoholdun edariak, tabakoa eta nikotina aska dezaketen gailuak seinaleztatzeari buruz
Alkoholdun edarien, tabakoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen kontsumoa eta publizitatea mugatzen dituen Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean du jatorria seinaleztapenak. EGABek positiboki baloratzen du dekretua, eta zenbait gogoeta erantsi ditu; besteak beste, dekretu horrek araututakoari buruzko kartelak establezimenduen sarreran eta kanpotik ikusteko moduan jartzea.  Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak egokitzat jo du “Alkoholdun edariak, tabakoa eta nikotina a...

EGABen Irizpena Zientza, Teknologia eta Berrikuntzen Euskal Sarea aldatzeko dekretuari buruz
EGABek positiboki baloratu du proposamena, eta kontuan hartzeko zenbait alderdi nabarmendu ditu. Aldaketak, beste helburu batzuen artean, Berdintasun Plan bat ezartzen du hamar pertsona edo gehiagoko erakundeetarako, aldaketa batzuk zenbait eskakizunetan eta sarera bi eragile berri batzea Urte hauetan zehar sarean sartu nahi duten hainbat erakunde eratu direnez, EGABek honako hausnarketa hau egiten du: “ugaritze hori benetan beharrezkoa bada, koordinazioa edo bikoiztasuna ote dagoen; izan ere, horrek badu bere garrantzia, eska daitekeen...

Page 4 of 9First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  Next   Last